English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

Thema's

De rol van landelijk regisseur heeft als doel om een samenhangend, efficiënt en effectief bestel te bewerkstellingen.

SIOB voert, in aanloop naar de nieuwe bibliotheekwetgeving en daarmee samenhangende gewijzigde bestuurlijke inrichting, gerichte activiteiten die zekerstellen dat de gewenste samenhang in strategie, beleid en uitvoering binnen het ob-veld, op korte termijn tot stand komt.

Een nieuw hoofdstuk voor het SIOB

Vanaf 1 januari 2015 worden op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De ambitie van de integratie is meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. De diensten en dienstverlening van het SIOB worden vanaf januari onder de naam KB geleverd.

Meer informatie: www.kb.nl/eennieuwhoofdstuk

Het SIOB is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, blijft voorlopig beschikbaar via de website www.siob.nl en zal binnenkort worden verplaatst naar de website van de KB.