English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

Thema's

De rol van landelijk regisseur heeft als doel om een samenhangend, efficiënt en effectief bestel te bewerkstellingen.

SIOB voert, in aanloop naar de nieuwe bibliotheekwetgeving en daarmee samenhangende gewijzigde bestuurlijke inrichting, gerichte activiteiten die zekerstellen dat de gewenste samenhang in strategie, beleid en uitvoering binnen het ob-veld, op korte termijn tot stand komt.