English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

Ideeën Innovatiedoedag krijgen bijdrage

De Innovatieraad geeft twee ideeën die voortkwamen uit de Innovatiedoedag op 21 mei jl. een bijdrage om daarmee hun idee de komende maanden uit te werken.

De twee gekozen ideeën zijn:

  • Gevonden! De raad koos voor Gevonden! omdat het de bibliothecaris in de kijker zet en die rol wil aanpakken; de bibliothecaris moet de bescheidenheid overwinnen en trots zijn. Daarnaast heeft het ook een HRM-component: welke expertise / talenten heeft een bibliothecaris van nu nodig. Het zal een behoorlijk aantal medewerkers uit hun comfort zone gaan halen. Dat is goed omdat bij veel innovaties van de afgelopen jaren voor de makkelijke, want technische weg is gekozen (een app, een website, een virtuele cursus) zonder die goed te verbinden aan de dagelijkse praktijk. Er zijn connecties denkbaar met bestaande projecten, zoals bijvoorbeeld Geek the library en Superbibliothecarissen.
  • Semcobieb De raad koos voor Semcobieb omdat het een spannend experiment is: wat gebeurt er als je een gebouw (van de bibliotheek, of al leegstaand) leeghaalt en openstelt voor haar gebruikers om hun passie te vinden? Semcobieb is onder andere geïnspireerd op Kytopia.

De raad werkt met ‘peetvaders’: een van de raadsleden fungeert als aanspreekpunt/ondersteuner voor de ideeën/projecten die vanuit de raad worden ondersteund. Voor gevonden! is dat Frank Huysmans, voor Semcobieb is dat Jacques Malschaert.
Als tegenprestatie wordt er op de bijeenkomst van de Innovatieraad op 20 november a.s. gepresenteerd wat er in de tussentijd is bereikt.

Zie voor meer info (zoals een filmpje van de presentatie en bedenkers) ook innovatiedoedag en semco bieb.

‹ VorigeVolgende ›

Het SIOB is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, is vanaf nu beschikbaar via de website www.kb.nl/ob. De informatie op de siob-website is niet meer actueel.