English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

‘Buiten de boeken. Een brede verkenning van thema’s en ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid’ is uit!

Met deze uitgebreide verkenning, die onderzoeksbureau NextValue research in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft gemaakt, brengt het SIOB ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid in beeld en benoemt het de meest actuele thema’s en inzichten op het gebied van mediawijsheid.

Zo komen onderwerpen als cyberpesten en internetverslaving aan bod, maar ook kwesties als ondersteuning voor ouders en een sociale media protocol voor docenten worden besproken. Het naslagwerk behandelt kort de meest relevante literatuur, actuele trends en onderzoeken in het algemeen en waar mogelijk in relatie tot de bibliotheek.

Handvatten
De verkenning is zeker niet uitputtend; daarvoor is het begrip mediawijsheid te veel omvattend en gaan de ontwikkelingen te snel. Wel biedt de publicatie bibliotheken handvatten om mediawijsheid structureel in te bedden in hun dienstverlening. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden, maar ook talloze handige en specifieke onderzoeken verzameld in uitvoerige, maar handzame literatuurlijsten.

U kunt de publicatie hier downloaden.

‹ VorigeVolgende ›

Het SIOB is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, is vanaf nu beschikbaar via de website www.kb.nl/ob. De informatie op de siob-website is niet meer actueel.