English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

‘Buiten de boeken. Een brede verkenning van thema’s en ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid’ is uit!

Met deze uitgebreide verkenning, die onderzoeksbureau NextValue research in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft gemaakt, brengt het SIOB ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid in beeld en benoemt het de meest actuele thema’s en inzichten op het gebied van mediawijsheid.

Zo komen onderwerpen als cyberpesten en internetverslaving aan bod, maar ook kwesties als ondersteuning voor ouders en een sociale media protocol voor docenten worden besproken. Het naslagwerk behandelt kort de meest relevante literatuur, actuele trends en onderzoeken in het algemeen en waar mogelijk in relatie tot de bibliotheek.

Handvatten
De verkenning is zeker niet uitputtend; daarvoor is het begrip mediawijsheid te veel omvattend en gaan de ontwikkelingen te snel. Wel biedt de publicatie bibliotheken handvatten om mediawijsheid structureel in te bedden in hun dienstverlening. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden, maar ook talloze handige en specifieke onderzoeken verzameld in uitvoerige, maar handzame literatuurlijsten.

U kunt de publicatie hier downloaden.

‹ VorigeVolgende ›

Een nieuw hoofdstuk voor het SIOB

Vanaf 1 januari 2015 worden op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De ambitie van de integratie is meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. De diensten en dienstverlening van het SIOB worden vanaf januari onder de naam KB geleverd.

Meer informatie: www.kb.nl/eennieuwhoofdstuk

Het SIOB is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, blijft voorlopig beschikbaar via de website www.siob.nl en zal binnenkort worden verplaatst naar de website van de KB.