English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

Een nieuw hoofdstuk voor het SIOB

Vanaf 1 januari 2015 worden op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De ambitie van de integratie is meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. De diensten en dienstverlenging van het SIOB worden vanaf januari onder de naam KB geleverd. Meer informatie: www.kb.nl/eennieuwhoofdstuk.

Nieuws

 • Vooraankondiging: colloquium maatschappelijke waarde 19 maart

  Kom naar het Colloqium op donderdag 19 maart 2015 in Utrecht voor een overzicht en update van onderzoek naar de waarde van de bibliotheek.

  lees verder ›

 • Onderzoek kennisdeling in de bibliotheken van start

  Symposia, congressen en themadagen, nieuwsbrieven Twitter en biebtobieb: een kleine greep uit de mogelijkheden voor bibliotheken om kennis te delen. In hoeverre worden deze middelen benut en is kennisdeling eigenlijk ingebed in de het bibliotheekveld? Die vraag staat centraal in een branchebreed onderzoek dat in de periode december – januari in opdracht van het SIOB wordt uitgevoerd.

  lees verder ›

 • Samen verder als KB: contactgegevens in 2015

  Zoals eerder bericht, worden de taken van SIOB, BNL en DBNL vanaf 1 januari 2015 geïntegreerd in de dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek (KB) op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob). De ambitie van de integratie is meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. Dit brengt met zich mee dat SIOB gaat verhuizen.

  lees verder ›

Bekijk al het nieuws Aanmelden nieuwsbrief
Een nieuw hoofdstuk voor het SIOB

Vanaf 1 januari 2015 worden op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De ambitie van de integratie is meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. De diensten en dienstverlening van het SIOB worden vanaf januari onder de naam KB geleverd.

Meer informatie: www.kb.nl/eennieuwhoofdstuk

Het SIOB is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, blijft voorlopig beschikbaar via de website www.siob.nl en zal binnenkort worden verplaatst naar de website van de KB.