English naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel

Een nieuw hoofdstuk voor het SIOB

Vanaf 1 januari 2015 worden op grond van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob) de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek (KB). De ambitie van de integratie is meer samenhang, kwaliteit en efficiency in het stelsel van openbare bibliotheken. De diensten en dienstverlenging van het SIOB worden vanaf januari onder de naam KB geleverd. Meer informatie: www.kb.nl/eennieuwhoofdstuk.

Nieuws

Bekijk al het nieuws Aanmelden nieuwsbrief